Stavebný úrad   Verejné obstarávanie   VZN   Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Dokumenty   Zasadnutia OZ

            

 Jozef Valko  

Starosta Obce:  

 

 

 

 

 

       

MVDr. Marek Hudák, PhD.

 

Zástupca starostu:

 

 

 

Poslanci OZ:   

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Jana Sendeková
Miroslav Čech 
 Marek Vaško
Bc. Jozef Kočiš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Jozef Pillár
Bc. Ján Matej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:         Obecný úrad Kľušov, 086 22 Kľušov 175

Telefón:        054/4723454

E-mail:          ocuklusov@gmail.com, starosta.klusov@gmail.com

 

 

Obecná rada:

MVDr. Marek Hudák, PhD.

Jozef Pillár

Jana Sendeková

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

-        Komisia finančná a správy obecného majetku:  

Marek Vaško, predseda

MVDr. Marek Hudák, PhD., člen

Jana Sendeková, člen

 

 

 

 

 

 

-        Komisia školstva, kultúry, požiarnej ochrany, športu a mládeže: 

Bc. Ján Matej, predseda

Bc. Jozef Kočiš, člen

MVDr. Marek Hudák, PhD., člen

Miroslav Čech , člen

Jana Sendeková, člen

Marek Vaško, člen

Jozef Pillár, člen

Mária Zlacká, člen

-        Komisia verejného poriadku, výstavby a vybavovania sťažností:  

Miroslav Čech , predseda

Bc. Jozef Kočiš, člen

MVDr. Marek Hudák, PhD., člen

Jana Sendeková, člen

Marek Vaško, člen

Bc. Ján Matej, člen

Jozef Pillár, člen

 

-        Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Bc. Jozef Kočiš, predseda

Jana Sendeková, člen

Miroslav Čech, člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A M O S P R Á V A