Ochotnícke divadlo Kľušov

divadelné predstavenia

 

Slobodní manželia

 

Ferko Urbánek, Kľušov 6.1.2013.: Veselohra v 3 dejstvách so spevmi a tancom, z r. 1924 

 Osoby a obsadenie :

 Dr. IVAN STRÁNSKY, pravotár - Adrian Molčan

 OĽGA, jeho žena - Adriana Sendeková

 FLORIÁN JABLONICKÝ, otec Oľgy - Ján Marčin

 TEREZA, jeho žena, mama Oľgy - Mária Paľková

 MIŠKO ŠTETKA, - Patrik Marčin

 PAĽKO STRAKA, - František Šverha

 KATKA, chýžna u Stránskych, - Martina Hrivňaková

 PETRIK, sluha u Jablonických - Dominik Čech

 JURO BUMBÁLEK, hostinský „Pod lipou“ - Damián Krupa

 MILKA, ĽUDKA; jeho dcéry, Marianna Sendeková a Martina Hanišová 

 *Foto

 

 

Strídža spod hája 6.1.2012    

     

            Jeden z najstarších sviatkov, Zjavenie Pána - sviatok troch kráľov (6.1.2012), sa neniesol len v duchovnej rovine, bol i dňom obohacujúcim kultúrny aspekt ľudskej duše. Bol dňom kedy sa ochotnícki Kľušovskí herci predstavili na domácich divadelných doskách. Veru tak, počas piatkovej predpremiéry i premiéry sa predstavilo celkom 14 hercov, ktorí pod vedením Zuzany Čech Vaškovej odohrali modifikovanú divadelnú hru Ferka Urbánka Strídža zpod hája (Strídža zo Strašného kúta).

Strastiplný príbeh Aničky (Martina Hrivňaková) a Martina (Adrián Molčan) málokoho nechal chladným. Poukázal na čistú a nehynúcu lásku dvoch ľudí, nehľadiac na materiálny stav či sociálne postavenie. Mladej Aničke bola veľkou oporou jej babka stará Hana (Antónia Renčková), ktorá dlhé roky opatrovala tajomstvo rodiny Breznianských. Sprvoti Martinovi v láske bránil nielen jeho strýko Matúš (Ján Marčin), ale i tetka Beta (Adriana Sendeková), ktorí chceli Martina oženiť s bohatou Veronkou (Mária Paľková), no po dohovorení starostu Kalinu (Damián Krupa) a Matúšovej návšteve Strašného kúta s Kalinom, predsa len Matúš Brezniansky pristal a povolil lásku Martina a Aničky, ktorá bola jeho stratenou dcérou. Ani Veronka, bohaté dievča sľúbené Martinovi, nezostalo „na ocot“ a po Paľkovej (Patrik Marčin) záchrane pred smrťou, ale i zistení kto je v skutočnosti strídžaťom zo Strašného kúta dala svoje srdce starostovmu synovi Paľkovi, ktorý ju od dávna miloval. Cesty Božie nech sú akokoľvek ľudskou mysľou nepochopiteľné, spojili ľudí navzájom sa milujúcich a seba samých obetujúcich sa. Popri výkonoch hlavných protagonistov nemožno opomenúť i výkony ďalších mladých hercov, ktorí dotvárali atmosféru divadelného predstavenia a to mládencov (František Šverha ml., Paľko Šverha) a ich driečnych dievčat (Marianna Sendeková, Ivana Lepáková), či správcov na Breznianského majetku, gazdu Adama (Jozef Marčin) s jeho ženou Betou (Viera Marčinová).

Toto všetko by sa nebolo uskutočnilo, nebyť bezhraničnej trpezlivosti našej režisérky Zuzany Čech Vaškovej, ktorá svojim obetavým, individuálnym prístupom ku každému protagonistovi divadelnej hry, vytvarovala každému hercovi konkrétny charakter prislúchajúcej postavy.  

            Veľké ďakujem patrí Obecnému úradu v Kľušove, ktorý priložil ruku k dielu svojim materiálno-technickým zabezpečením a patričným uctením si hereckých výkonov po predstavení. Vďaka patrí aj Veronike Matejovej a vdp. Stanislavovi Takáčovi, správcovi našej farnosti, za propagáciu predstavenia a motiváciu ľudí našej obce k účasti na predstavení. 

            K hladkému priebehu predstavení svojim dielom prispeli aj technici (František Šverha, Dominik Čech a Matúš Juhás), ktorí sa starali o hladký audio-akustický priebeh a audio-vizuálny záznam predstavenia . Poďakovanie patrí aj Matici Slovenskej, ktorá po napísaní projektu režisérkou predstavenia, pomohla svojim finančným príspevkom pri kúpe divadelných závesov a Jánovi Jančušovi za nezištnú pomoc pri ich úprave a inštalácii na naše javisko.      

                Z celého srdca ďakujeme Vám, divákom, kvôli ktorým sa toto všetko pripravovalo. Potlesk ktorým ste ocenili obe naše vystúpenia, bol pre nás veľkou odmenou za drinu, ktorú všetci herci absolvovali počas niekoľkých predchádzajúcich mesiacov skúšok. Dali ste nám potrebný podnet na prípravu budúcoročného predstavenia. Všetci ochotnícki herci sa už teraz tešia  na Vás opäť o rok a za vašu priazeň v tomto, vyslovujú veľké  „Ďakujeme“.                  

                                                                                                                                                            Jozef Marčin       *Foto

 

 Páva

 Naši mladí divadelníci opäť potešili svojich priaznivcov a v nedeľu 2.1.11 sa  predstavili hrou PÁVA, od Boženy   Slančíkovej Timravy .

 Osoby a obsadenie: 

 Martin Mravec, majetný gazda:
Ján Marčin; 

 Mara, jeho žena: Daniela Šverhová; 
 Anka, ich dcéra-páva: Dominika Harčariková; 
 Zza Mravcová, vdova: Zuzana Čechová-Vašková; 
 Katka, jej dcéra: Mária Paľková; 
 Janko Havran, Zuzin syn: Martin Šverha; 
 Beta, suseda: Tonka Renčková; 
 Tonko Valach, syn bohatého mlynára: Adrian Molčan; 
 Iľka Hrabáčka, mladá vdova:
Martina Hrivňaková; 

 Bobáľ, zvonár a starý mládenec: Dominik Čech; 
 Ďurko Beláň, bohatý mládenec:
František Šverha; 

 Ondrík Hlavaj, bohatý mládenec: Patrik Marčin;

 Hanka priadka: Adriana Sendeková

 Obsah hry
             Mravcovci, gazdovia, majú jedinú dievku Anku súcu na vydaj. Kvôli jej samoľúbosti a finteniu ju dedinčania nazývajú Pávou. Je naozaj pekná a preto nemá núdzu o pytačov – Ondrík Hlavaj, Ďurko Beláň, ba i „pán majster“ Tonko Valach. Jej protikladom je Kata, dcéra Zuzy Mravcovej, Martinovej švagriny. Je pekná, no neupravená a často neprívetivá. Preto sa o ňu zaujíma len Bobáľ, starý mládenec. Tonko jej tiež kurizuje, no vážny úmysel sobáša za jeho činmi nebadať. Mravcovci bývajú všetci v jednom dome. Majú spoločnú kuchyňu, no neznášajú sa (najmä Zuza s Marou). Stále si robia prieky a hádajú sa. Anka je pyšná na to, že ma toľkých pytačov, no je voči nim nerozhodná a pripúšťa si ich len z rozmaru. Do deja však vstupuje Janko, Zuzin syn, ktorý sa vracia z vojenčiny a zostáva u Mravcov. Anke sa hneď zapáči, nechce to však dať na sebe poznať, ani vtedy nie, keď Jana chce mať oženiť s bohatou vdovou – Iľkou Hrabáčkou (čo sa jej však nepodarí). No v závere, keď sa Martin Mravec svojej dcéry pred všetkými spýta, koho si definitívne vyberie za manžela, ona si vyberá Janka. Všetci zostávajú v úžase, lebo Janko ju nepýtal. Anka sa mu však páčila od začiatku a tak pristáva a berie si ju za manželku. Úsmevne pôsobí scéna, pri ktorej zostáva na javisku Tonko, ktorému Anka dala košom. On však nezúfa a hneď pyšne žiada o ruku Katku. Neodmysliteľnou postavou je i Beta, ktorá nerobí nič iné, len dohadzuje pytačov Mravcovcom a za to nikdy neodíde naprázdno. 
           Porazená zostala len pýcha samotná, ktorú v tejto hre najviac zosobňovala Mara Mravcová. Tešila sa, že jej déra sa vydá za najbohatšieho pána v dedine, no nakoniec zostala „porazená“.
                                                          

   *Foto   

 

Kľušovský mam a klam                          

V Kľušove taká obyčaj, že druhý sviatok vianočný patrí ochotníckemu divadlu. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď na sviatok sv. Štefana divadelné dosky opantal Mam a klam.

Divadelná hra od Ferka Urbánka odohrávajúca sa v zámožnom prostredí, rozdelená do dvoch dejstiev vykresľuje správanie sa, a zachytáva problémy vyššej vrstvy. Idilický vzťah manželov Rovinských začne dostávať štrbiny po tom, ako príde list z Ameriky, kde sa okrem priania k spoločnému životu a  malej finančnej výpomoci nachádza aj žreb s číslami, o ktorých sa snívalo Elenke Rovinskej (Daniela Šverhová). Elenka si sen spojí so žrebom, čo podľa nej znamená výhru. Výhre sa nebráni ani jej manžel Ivan Rovinský (Dominik Čech) a spolu s manželkou začnú rozmýšľať nad tým čo všetko zmenia v domácnosti a do čoho budú investovať. Ivan sa vyberie zháňať informácie o losovaní a dá si doručiť výsledok losovania, aby vedel či vyhral, alebo nie.

            Kým Ivan zháňa informácie o losovaní, príde k Elenke na návštevu suseda Ružena Ľubovičová (Zuzana Vašková) a začne mladú Elenku presviedčať o tom, že správny muž, ktorý miluje svoju ženu, jej čas od času daruje nejaký dar, napr. diamantovú garnitúru. Elenka je presvedčená o tom, že ju Ivan miluje a nepotrpí si na takýto dôkaz lásky. No Ružena nepoľaví v presviedčaní a diamantovú garnitúru obhajuje ako nevyhnutný štandard ženy v jej postavení. Elenka sa nakoniec nechá nahovoriť a len čo príde Ivan domov začne ho žiadať o diamantovú garnitúru. Ivan nevie, a zo šetrnosti ani nechce pochopiť, načo je také dokazovanie lásky dobré, keď Elenku miluje. Elenka nechce ustúpiť, a posilnená slovami nevyhnutnosti pre ženu jej postavenia, stále presviedča svojho milovaného o dôkaz lásky. Keď Ivan nechce pristať Elenka odchádza s plačom. Ivan sa po týchto udalostiach radí zo svojím susedom Milošom Ľubovičom (Rastislav Krakovský), manželom Ruženy, ktorá nahovorila na dôkaz lásky Elenku. Manželstvom skúsený Miloš Ľubovič dáva susedovi užitočné rady ako sa má správať k svojej žene a jej nároky na diamantovú garnitúru nemá brať vážne, lebo ak raz ustúpi a kúpi svojej žene dar nebude mať pokoja od jej požiadaviek na ďalšie a ďalšie dary. Ivan si po úprimných radách svojho suseda ide prevetrať hlavu. Návratom domov nájde svoju milovanú Elenku urazenú, nespokojnú a nič nevraviacu. Ivan nechce vyzerať ako slaboch a neprihovorí sa svojej žene, lež mapuje situáciu obzeraním sa po Elenke. Doručením výsledkov lotérie sa rozkmotrený pár začne zbližovať. Po zistení, že nič nevyhrali sa začala Elenka ospravedlňovať Ivanovi za to, že žiadala márnotratný dôkaz lásky, ktorý mal byť bol prejavom Ivanovej veľkej lásky. Pochopila ale, že to bol iba mam a klam. Ivan si taktiež chlapsky priznal svoju chybu a nemal šetriť na vlastnej žene, a ak by chcela radšej by jej kúpil diamantovú garnitúru, ako by mal zažiť podobnú situáciu ešte raz.

Čistá a úprimná láska prekoná každý nesvár a každú skúšku nielen na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj v bežnom živote.

Svojim výkonom nezaujala divákov iba štvorica ochotníckych hercov, ale svojim umeleckým stvárnením sa predviedla aj dvojica: Dominika Harčariková ako slúžka Zuzka u Rovinských a Štefan Molčan ako sluha Jožko u Ľubovičových. Zuzka a Jožko, ktorí tvorili pár, dotvárali osobitú atmosféru deja hry, riešením podobných problémov ako mali ich páni. Po všetkých trampotách a problémoch sa aj ich vzťah prehĺbil a posunul na inú úroveň.

Starosta obce poďakoval všetkým hercom za dodržanie divadelnej tradície a kultúrny rozvoj. Nezabudol popriať ani pokojné prežitie sviatkov a šťastné vykročenie do nového roku.  

            V hľadisku sedel aj predseda ObR MS v Bardejove, Metod Kaľavský, ktorý sa prihovoril prítomným cez vyzdvihnutie aktívnej činnosti ochotníckeho divadla v Kľušove, či poukázaním na niektoré nedostatky v našej spoločnosti, ako aj stručným zasvätením do činnosti a plánov ObR MS v Bardejove. Pán predseda nešetril chválou do radov našich hercov, ktorých výkon ho nenechal chladným. Táto divadelná hra utvrdila pána Kaľavského v názore, ktorý už vyslovili aj viacerí občania našej obce, že herec formátu Štefana Molčana mal navštevovať min. divadelnú školu a svojimi výkonmi v lepších podmienkach robiť dobré meno nielen sebe, ale aj svojej obci a regiónu. Snáď slová chvály vyjadrené pánom Kaľavským padnú na úrodnú pôdu a obyvatelia našej obce sa budú môcť pochváliť ďalším úspešným rodákom, ktorý prerazil vďaka svojej poctivej drine.                                                                                                                                                                                        Jozef Marčin

   *Foto