Obecný podnik Kľušov, s.r.o.

 

 

   

   ZMLUVY:

1.10.2021 Zmluva o kontokorentnom účte
     

   Výročná správa za rok 2019

   Výročná správa za rok 2020

 Výročná správa za rok 2021

            IČO: 52655474

            opklusov@gmail.com

            054 4723454

 

 

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ku 21102019

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ku 06122019