Hrobové miesta - Cintorín Kľušov                                                                 Hrobové miesta - Cintorín Kľušovská Zábava

Menný zoznam hrobových miest     

 

 

 

 

                               

 

Priezvisko a meno zosnulého Dátum narodenia Dátum úmrtia Rodné priezvisko Čislo hrobu  Cintorín, sektor 
Adamuščinová Anna 21.2.1925 3.2.1969 rod. Gmitterová 38 Kľušovská Zábava
Artim Jozef 1868 1925   207 Kľušov, Sektor 1
Artimová Anna 1873 1960 rod. Kašpriková 207 Kľušov, Sektor 1
Balaščáková Mária 7.12.1958 27.8.2018 rod. Pillárová 109 Kľušov, Sektor 2
Body Jakub 8.7.1923 12.12.2006   72 Kľušov, Sektor 2
Bodyová Zuzana 6.12.1922 26.10.2005 rod. Majerníková 72 Kľušov, Sektor 2
Budzin Andrej 12.2.1909 25.1.1977   2 Kľušovská Zábava
Čech Adam 1927 1927   30 Kľušovská Zábava
Čech Adam 1861 1934   20 Kľušovská Zábava
Čech Adam 27.5.1897 6.9.1985   21 Kľušovská Zábava
Čech Gut Adam 28.4.1905 27.1.1986   12 Kľušov, Sektor 2
Čech Gut Ján   1940   108 Kľušov, Sektor 1
Čech Gut Jozef 21.6.1917 9.4.1984   319 Kľušov, Sektor 1
Čech Guth Ján 14.8.1930 22.4.1999   64 Kľušov, Sektor 2
Čech Gutová Mária   1946   108 Kľušov, Sektor 1
Čech Gutová Verona   1958   13 Kľušov, Sektor 1
Čech Ján 15.1.1895 27.6.1980   332 Kľušov, Sektor 1
Čech Ján 2.5.1905 10.3.1990   238 Kľušov, Sektor 1
Čech Ján 20.3.1909 23.12.2001   76 Kľušovská Zábava
Čech Ján 22.3.1929 7.9.2018   110 Kľušov, Sektor 2
Čech Ján       151 Kľušov, Sektor 1
Čech Jozef 1863 1938   220 Kľušov, Sektor 1
Čech Jozef 13.11.1858 1.3.1939   216 Kľušov, Sektor 1
Čech Jozef 17.2.1908 5.12.2002   338 Kľušov, Sektor 1
Čech Jozef       134 Kľušov, Sektor 1
Čech Jozef       138 Kľušov, Sektor 1
Čech Juraj 16.4.1901 15.12.1985   11 Kľušov, Sektor 2
Čech Peter 13.7.1971 14.7.1971   275 Kľušov, Sektor 1
Čech Peter 14.3.1973 19.4.1999   61 Kľušov, Sektor 2
Čech Štefan 3.11.1937 6.12.1969   288 Kľušov, Sektor 1
Čech Štefan 14.1.1932 31.5.2005   79 Kľušovská Zábava
Čech Štefan 2.2.1906 31.6.1986   13 Kľušov, Sektor 2
Čech Tomáš 1889 1984   320 Kľušov, Sektor 1
Čech Tomáš, Ing. 1946 1983   320 Kľušov, Sektor 1
Čech Vincent 28.1.1935 29.3.1945   37 Kľušov, Sektor 1
Čech-Gut Jozef 11.5.1959 8.6.2013   97 Kľušov, Sektor 2
Čech-Guthová Margita 16.2.1940 28.2.2003 rod. Počureková 64 Kľušov, Sektor 2
Čechová  Helena 11.2.1939 12.6.2015   338 Kľušov, Sektor 1
Čechová Agnesa 3.3.1907 13.2.1987 rod. Uhrinová 332 Kľušov, Sektor 1
Čechová Agnesa 16.9.1903 27.6.1997 rod. Hrivňačková 21 Kľušovská Zábava
Čechová Alžbeta 31.3.1911 31.1.2000 rod. Šverhová 76 Kľušovská Zábava
Čechová Anna 7.1.1907 24.3.1939 rod. Šverhová 238 Kľušov, Sektor 1
Čechová Anna 19.7.1974 6.2.1999   61 Kľušov, Sektor 2
Čechová Anna 3.9.1919 5.10.2002 rod. Pillárová 238 Kľušov, Sektor 1
Čechová Anna 8.9.1940 22.9.2008 rod. Tejová 9 Kľušov, Sektor 2
Čechová Anna 18.6.1942 11.9.2010 rod. Matejová 329 Kľušov, Sektor 1
Čechová Anna 17.12.1944 1.4.2016 rod. Hanišová 105 Kľušov, Sektor 2
Čechová Anna       151 Kľušov, Sektor 1
Čechová Anna 1912     320 Kľušov, Sektor 1
Čechová Helena 12.5.1909 7.7.1982 rod. Forišová 338 Kľušov, Sektor 1
Čechová Helenka 1943 1943   77 Kľušov, Sektor 1
Čechová Margita 6.4.1938 2.3.1981   69 Kľušovská Zábava
Čechová Margita 27.9.1936 28.5.2009   73 Kľušov, Sektor 2
Čechová Mária 1865 1936   20 Kľušovská Zábava
Čechová Mária 3.3.1863 8.11.1938 rod. Hanišová 179 Kľušov, Sektor 1
Čechová Mária 11.7.1911 5.4.2002   13 Kľušov, Sektor 2
Čechová Mária 28.4.1910 29.27.1996 rod. Hudáková 11 Kľušov, Sektor 2
Čechová Mária       128 Kľušov, Sektor 1
Čechová Špirková Anna 25.6.1928 17.4.2017 rod. Hudáková 89 Kľušov, Sektor 2
Čechová Verona 10.3.1905 1.4.1999   12 Kľušov, Sektor 2
Čechová Zuzana 1864 1942 rod. Gregová 220 Kľušov, Sektor 1
Čechová-Gutová Helena 22.8.1929 6.3.2008 rod. Mačušová 319 Kľušov, Sektor 1
Čechová-Špirková Mária 8.12.1936 15.6.2019 Šverhová 281 Kľušov, Sektor 1
Čech-Špirek Adam 31.1.1925 7.7.1999   68 Kľušov, Sektor 2
Čech-Špirek Andrej 25.8.1927 8.1.1993   37 Kľušov, Sektor 2
Čech-Špirek Ján 19.11.1873 1924   178 Kľušov, Sektor 1
Čech-Špirek Ján 1882 1943   61 Kľušov, Sektor 1
Čech-Špirek Ján 4.9.1921 5.12.1978   65 Kľušov, Sektor 1
Čech-Špirek Jozef       93 Kľušov, Sektor 1
Čech-Špirková Anna 24.1.1928 14.11.1995 rod. Mackaničová 65 Kľušov, Sektor 1
Čech-Špirková Mária 12.8.1928 3.11.2004 rod. Paľušková 37 Kľušov, Sektor 2
Čech-Špirková Zuzana 1892 1974   61 Kľušov, Sektor 1
Džalai Július 27.5.1931 26.11.2015   101 Kľušov, Sektor 2
Džalaiová Verona 28.7.1930 12.12.2014   101 Kľušov, Sektor 2
Fertaľ  Andrej 16.9.1939 8.9.2006   306 Kľušov, Sektor 1
Fertaľová Anna 28.5.1947 29.9.2018 rod. Olejníková 306 Kľušov, Sektor 1
Forišová Agnesa 21.2.1903 8.4.1931 rod. Čechová 179 Kľušov, Sektor 1
Gibeľ Ján   23.3.1978   13 Kľušov, Sektor 1
Gmitter  Ferko 20.12.1954 6.1.1955   28 Kľušovská Zábava
Gmitter Adam 14.11.1929 10.3.1985   66 Kľušovská Zábava
Gmitter Andrej 11.6.1903 16.6.1981   60 Kľušovská Zábava
Gmitter Ján 10.4.1890 11.8.1942   33 Kľušovská Zábava
Gmitter Ján 28.4.1923 15.8.2016   34 Kľušovská Zábava
Gmitterová Anna 17.1.1895 5.6.1985   33 Kľušovská Zábava
Gmitterová Helena 6.8.1933 28.6.1987 rod. Mackaničová 66 Kľušovská Zábava
Gmitterová Helena 2.12.1931 13.9.1989 rod. Pillárová 34 Kľušovská Zábava
Gmitterová Mária 1920 1940   12 Kľušovská Zábava
Gmitterová Mária       62 Kľušovská Zábava
Grega  Adam 28.2.1860 7.3.1934   188 Kľušov, Sektor 1
Gregová Zuzana 12.7.1861 8.2.1934   188 Kľušov, Sektor 1
Greš  Jozef 17.11.1900     61 Kľušovská Zábava
Greš Ján       86 Kľušovská Zábava
Grešová Anna 29.12.1907 17.12.1987 rod. Matějová 61 Kľušovská Zábava
Grešš Anna       192 Kľušov, Sektor 1
Grešš Jozef 31.1.1946 3.4.2001   89 Kľušovská Zábava
Grobár Jozef       53 Kľušovská Zábava
Grobár Jozef       63 Kľušovská Zábava
Grobárová Mária       63 Kľušovská Zábava
Guliga Andrej 4.3.1919 6.10.1989   26 Kľušov, Sektor 2
Guliga Jozef 1895 1977   311 Kľušov, Sektor 1
Guliga Jozef 25.5.1921 14.11.2009   52 Kľušov, Sektor 2
Guliga Rudko       89 Kľušov, Sektor 1
Guligová Helenka       40 Kľušov, Sektor 1
Guligová Helenka       89 Kľušov, Sektor 1
Guligová Mária 1895 1990   311 Kľušov, Sektor 1
Guligová Mária 28.10.1924 1.8.1990   26 Kľušov, Sektor 2
Gut Andrej 1875 1960   10 Kľušov, Sektor 1
Gutek Andrej 14.10.1914 26.5.2006   56 Kľušov, Sektor 2
Gutek Filip 23.8.1950 1.11.2001   343 Kľušov, Sektor 1
Gutek František 16.8.1955 14.6.2006   47 Kľušov, Sektor 2
Gutek Ján 1874 1931   215 Kľušov, Sektor 1
Gutek Ján 1871 1962   239 Kľušov, Sektor 1
Gutek Ján 10.10.1900 17.10.1939   185 Kľušov, Sektor 1
Gutek Ján 22.11.1909 13.3.1987   18 Kľušov, Sektor 2
Gutek Ján 27.1.1911 20.2.1991   33 Kľušov, Sektor 2
Gutek Jozef 2.2.1879 1954   25 Kľušov, Sektor 1
Gutek Jozef 16.5.1938 5.6.1938   124 Kľušov, Sektor 1
Gutek Jozef 13.11.1912 9.10.1982   339 Kľušov, Sektor 1
Gutek Jozef 27.11.1910 21.1.1987   17 Kľušov, Sektor 2
Gutek Jozef 4.10.1944 10.9.2014   99 Kľušov, Sektor 2
Gutek Ladislav 19.4.1936 28.1.2019   341 Kľušov, Sektor 1
Gutek Ladislav 19.4.1886     341 Kľušov, Sektor 1
Gutek Mária 1855 1931   215 Kľušov, Sektor 1
Gutek Zuzana 1876 1930   215 Kľušov, Sektor 1
Guteková Anna 1877 1945 rod. Šverhová 239 Kľušov, Sektor 1
Guteková Anna 1887 1950   25 Kľušov, Sektor 1
Guteková Anna 1877 26.7.1962 rod. Kuncová 268 Kľušov, Sektor 1
Guteková Anna 12.4.1897 12.5.1986 rod. Gutteková 268 Kľušov, Sektor 1
Guteková Anna 30.7.1912 28.4.2004   17 Kľušov, Sektor 2
Guteková Helena 23.5.1929 3.7.2014 rod. Prokopovičová 56 Kľušov, Sektor 2
Guteková Mária 20.4.1943 3.10.1989 rod. Hanišová 341 Kľušov, Sektor 1
Guteková Mária 3.4.1921 10.12.1994 rod. Šverhová 339 Kľušov, Sektor 1
Guteková Mária 16.12.1913 18.4.2000 rod. Prokopovičová 18 Kľušov, Sektor 2
Guteková Mária 2.12.1951 15.6.2018 rod. Paľková 99 Kľušov, Sektor 2
Gutheková Anna 8.9.1933 25.11.2011 rod. Vašičkaninová 33 Kľušov, Sektor 2
Gutová Mária 1885 1974   10 Kľušov, Sektor 1
Gutt Andrej 29.1.1913 2.3.1978   326 Kľušov, Sektor 1
Gutt Ján       246 Kľušov, Sektor 1
Gutt Jozef 9.10.1907 29.4.1985   4 Kľušov, Sektor 2
Guttek Ján 24.6.1957 13.9.1957   48 Kľušov, Sektor 1
Guttek Ján       269 Kľušov, Sektor 1
Guttek Ján       276 Kľušov, Sektor 1
Gutteková Anna     rod. Hajdučková 269 Kľušov, Sektor 1
Guttová        254 Kľušov, Sektor 1
Guttová Anna 13.11.1920 20.7.1988 rod. Špirková 326 Kľušov, Sektor 1
Haniš Adam 1908 1976   308 Kľušov, Sektor 1
Haniš Andrej 9.1.1935 27.4.1935   110 Kľušov, Sektor 1
Haniš Andrej 6.11.1899 10.11.1993   334 Kľušov, Sektor 1
Haniš Jozef 1864 1923   261 Kľušov, Sektor 1
Haniš Jozef 26.7.1928 1.2.2004   79 Kľušov, Sektor 2
Haniš Jozef 3.10.1933 14.2.2007   91 Kľušov, Sektor 2
Haniš Lacko       119 Kľušov, Sektor 1
Haniš Stanislav 17.6.1954 7.4.2008   308 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Agnesa 19.6.1903 9.12.1980 rod. Gmitterová 334 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Anna 1836 1923 rod. Sendeková 202 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Anna 1914 1998 rod. Onofrejová 308 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Helenka       80 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Magdaléna 5.8.1961 8.10.1961   39 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Margita 7.3.1939 2.10.2002   334 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Margitka       72 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Mária 22.11.1925 25.10.1945   32 Kľušov, Sektor 1
Hanišová Mária 10.2.1928 10.1.2014 rod. Viskupová 79 Kľušov, Sektor 2
Hanišová Zuzana 1874 26.2.1964 rod. Šverhová 261 Kľušov, Sektor 1
Hanobík Andrej 14.7.1930 17.12.2005   23 Kľušov, Sektor 2
Hanobik Ján 20.10.1921 29.4.1945   132 Kľušov, Sektor 1
Hanobik Jozef 14.7.1958 1.11.1958   47 Kľušov, Sektor 1
Hanobik Jozef 9.12.1919 19.5.1997   314 Kľušov, Sektor 1
Hanobik Lacko       118 Kľušov, Sektor 1
Hanobik Štefan 1895 1969   287 Kľušov, Sektor 1
Hanobik Tomáš 13.5.1898 23.9.197   307 Kľušov, Sektor 1
Hanobiková Anna 16.2.1900 13.4.1984   307 Kľušov, Sektor 1
Hanobiková Anna 16.4.1925 11.2.2015 rod. Lenartová 23 Kľušov, Sektor 2
Hanobiková Helena 18.7.1923 21.3.2011 rod. Pavelová 314 Kľušov, Sektor 1
Hanobiková Magda  19.1.1949 19.10.1949   87 Kľušov, Sektor 1
Hanobiková Mária 1901 1991 rod. Sendeková 287 Kľušov, Sektor 1
Hanudel Koloman 1868 1940   103 Kľušov, Sektor 1
Hanudelová Mária 1881 1944   103 Kľušov, Sektor 1
Holeva  Ján 14.3.1905 2.8.1983   312 Kľušov, Sektor 1
Holeva J.       113 Kľušov, Sektor 1
Holeva Jo.       116 Kľušov, Sektor 1
Holeva Ladislav 16.1.1946 5.2.2016   346 Kľušov, Sektor 1
Holevová        145 Kľušov, Sektor 1
Holevová A.V.       66 Kľušov, Sektor 1
Holevová Mária 8.6.1904 14.8.1977 rod. Pillárová 312 Kľušov, Sektor 1
Holevová V.       73 Kľušov, Sektor 1
Homiak Joachim 1897 1977   284 Kľušov, Sektor 1
Homiak Ladislav 11.2.1943 28.9.2017   49 Kľušov, Sektor 2
Homiak Tomáš       70 Kľušov, Sektor 1
Homiak Vincent 29.1.1938 25.10.2011   88 Kľušov, Sektor 2
Homiaková Anna 1899 1968   284 Kľušov, Sektor 1
Horvath Jozef 1898 1963   24 Kľušovská Zábava
Horvath Vincent 1930 1991   24 Kľušovská Zábava
Horvathová Veronika 1900 1983   24 Kľušovská Zábava
Hrivňaček Jozef 19.10.1907 22.1.1980   330 Kľušov, Sektor 1
Hrivňák Andrej 1874 1918   248 Kľušov, Sektor 1
Hrivňák Andrej 1897 1978   305 Kľušov, Sektor 1
Hrivňak Jozef 2.4.1913 23.9.1988   20 Kľušov, Sektor 2
Hrivňák Jozef 17.3.1920 13.4.2001   350 Kľušov, Sektor 1
Hrivňak Ladislav 25.7.1935 5.5.2011   95 Kľušov, Sektor 2
Hrivňáková Anna 1896 1981   305 Kľušov, Sektor 1
Hrivňáková Anna 21.1.1926 23.11.2011 rod. Šverhová 350 Kľušov, Sektor 1
Hrivňaková Helena 2.5.1910 10.7.1989 rod. Štiblarová 20 Kľušov, Sektor 2
Hrivňáková Mária       228 Kľušov, Sektor 1
Hrivniaková Helena 23.11.1941 10.3.1943   74 Kľušov, Sektor 1
Hrivniaková Helena       86 Kľušov, Sektor 1
Hudáček Andrej 1905 1983   19 Kľušov, Sektor 1
Hudaček Andrejko       36 Kľušov, Sektor 1
Hudaček Anna 1932 1936   68 Kľušov, Sektor 1
Hudaček Ján 18.6.1900 12.7.1947   51 Kľušov, Sektor 1
Hudáček Jozef 10.1.1936 10.3.2015   104 Kľušov, Sektor 2
Hudáček Mária       109 Kľušov, Sektor 1
Hudáčková        146 Kľušov, Sektor 1
Hudačková Anna 23.5.1903 6.9.1948 rod. Kovaľová 51 Kľušov, Sektor 1
Hudáčková Mária 1910 1954 rod. Hanišová 19 Kľušov, Sektor 1
Hudák Andrej 2.4.1902 2.3.1963   3 Kľušov, Sektor 1
Hudák Andrej 5.10.1915 11.11.1985   8 Kľušov, Sektor 2
Hudák Anna   14.5.1935   189 Kľušov, Sektor 1
Hudák Ján 1875 1944   56 Kľušov, Sektor 1
Hudák Ján 13.2.1903 29.1.1938   180 Kľušov, Sektor 1
Hudák Jozef 14.1.1928 2.11.1995   43 Kľušov, Sektor 2
Hudák Jozef       46 Kľušov, Sektor 1
Hudák Juraj 5.8.1929 6.2.1966   278 Kľušov, Sektor 1
Hudák Viktor 11.7.1942 20.2.2001   8 Kľušov, Sektor 2
Hudáková  Mária 10.7.1907 16.8.1994 rod. Pillárová 180 Kľušov, Sektor 1
Hudaková Anna 1861 1923   201 Kľušov, Sektor 1
Hudaková Anna 1879 1947   56 Kľušov, Sektor 1
Hudaková Anna 19.9.1901 3.5.1982 rod. Klimová 201 Kľušov, Sektor 1
Hudáková Anna     rod. Pomikalová 46 Kľušov, Sektor 1
Hudáková Helena 16.2.1934 16.2.2013 rod. Čech-Gutová 96 Kľušov, Sektor 2
Hudáková Mária 8.6.1931 3.5.2016 rod. Homiaková 278 Kľušov, Sektor 1
Hudáková Veronika 14.5.1922 23.4.1993 rod. Mojdisová 8 Kľušov, Sektor 2
Choma Štefan 19.5.1923 27.12.1988   243 Kľušov, Sektor 1
Chomová Mária 24.11.1926 28.12.1971 rod. Pekárová 243 Kľušov, Sektor 1
Jakubašek Ján 26.4.1940 5.6.2003   83 Kľušov, Sektor 2
Janček Michal J. 29.9.1900 18.11.1947   10 Kľušovská Zábava
Jančuš Ján 8.6.1910 13.8.1990   30 Kľušov, Sektor 2
Jančuš Jozef 1.11.1879 27.3.1952   17 Kľušov, Sektor 1
Jančušová Anna 15.6.1911 20.2.1990 rod. Chomová 30 Kľušov, Sektor 2
Jančušová Zuzana 11.9.1880 15.8.1969   17 Kľušov, Sektor 1
Juhas Ján 19.7.1907 14.3.1978   327 Kľušov, Sektor 1
Juhás Jozef 20.4.1934 12.3.1995   349 Kľušov, Sektor 1
Juhás Ladislav 1944 1955   150 Kľušov, Sektor 1
Juhasová Mária 26.9.1914 15.9.1992   327 Kľušov, Sektor 1
Juraščík Ján       300 Kľušov, Sektor 1
Juraščiková Alžbeta       20 Kľušov, Sektor 1
Kašperová Anna 14.2.1868 16.4.1962   6 Kľušov, Sektor 1
Kašprik Pavol       199 Kľušov, Sektor 1
Kašpriková Anna       177 Kľušov, Sektor 1
Klesik  Jozef 18.7.1924 7.1.1988   78 Kľušovská Zábava
Klesik  Karol 29.8.1901 20.1.1967   23 Kľušovská Zábava
Klesiková Anna 9.2.1897 16.10.1978   23 Kľušovská Zábava
Klesiková Mária 30.6.1932 7.4.1999 rod. Šoltysová 78 Kľušovská Zábava
Klima Adam 1870 1960   24 Kľušov, Sektor 1
Klima Jozef 4.4.1911 22.2.1983   318 Kľušov, Sektor 1
Klima Juraj       60 Kľušov, Sektor 1
Klima Mária 1866 1925 rod. Meščan 206 Kľušov, Sektor 1
Klimová Anna     rod. Kravec 60 Kľušov, Sektor 1
Klimová Mária 1875 1952   24 Kľušov, Sektor 1
Klimová Mária 21.4.1913 20.6.1996 rod. Čech-Gutová 318 Kľušov, Sektor 1
Kočamba Štefan 18.12.1936 20.1.2013   278 Kľušov, Sektor 1
Kočambová Mária 8.6.1931 3.5.2013 rod. Homiaková 278 Kľušov, Sektor 1
Kočiš Jozef 16.3.1952 4.10.2011   87 Kľušov, Sektor 2
Kočiš Petrík 28.6.1982 4.7.1982   263 Kľušov, Sektor 1
Kočišová Mária 25.9.1954 20.3.2014   87 Kľušov, Sektor 2
Koščová Mária 27.10.1899 17.6.1953 rod. Guteková 241 Kľušov, Sektor 1
Kovaľ Andrej       173 Kľušov, Sektor 1
Kovaľ Jozef 23.7.1914 4.7.1999   67 Kľušov, Sektor 2
Kovaľ Jozef 11.10.1928 20.11.2006   57 Kľušov, Sektor 2
Kovaľ Juraj 29.1.1908 20.5.1986   279 Kľušov, Sektor 1
Kovaľová Anna 17.1.1888 13.2.1980 rod. Olejniková 331 Kľušov, Sektor 1
Kovaľová Anna 28.10.1933 6.2.1998 rod. Marcinová 57 Kľušov, Sektor 2
Kovaľová Anna 16.2.1923 12.7.1999   67 Kľušov, Sektor 2
Kovaľová Anna       173 Kľušov, Sektor 1
Kovaľová Helena 29.11.1959 14.11.1967   283 Kľušov, Sektor 1
Kovaľová Justína 7.10.1911 11.9.1966 rod. Juščáková 279 Kľušov, Sektor 1
Krupa Adam 1863 1922   198 Kľušov, Sektor 1
Krupa Ján 1927 1930   140 Kľušov, Sektor 1
Krupa Ján 1857 1940   101 Kľušov, Sektor 1
Krupa Jozef 12.8.1901 21.10.1990   32 Kľušov, Sektor 2
Krupa Jozef 30.4.1931 8.5.2019   32 Kľušov, Sektor 2
Krupová Anna 1862 1946 rod. Šverhová 101 Kľušov, Sektor 1
Krupová Anna       52 Kľušov, Sektor 1
Krupová Helena 23.12.1935 30.10.2014 rod. Matejová 32 Kľušov, Sektor 2
Krupová Zuzana 29.11.1908 11.11.1991 rod. Hudáková 32 Kľušov, Sektor 2
Kurilla Dionýz 1899 1970   290 Kľušov, Sektor 1
Kurillová Agnesa 7.11.1906 20.7.1988 rod. Klimová 291 Kľušov, Sektor 1
Lacek Ján 7.4.1927 12.10.2008   58 Kľušovská Zábava
Lacek Jozef 23.3.1925 26.10.1983   67 Kľušovská Zábava
Lacek Štefan 8.11.1900 31.1.1975   58 Kľušovská Zábava
Laceková Alžbeta 23.3.1903 22.5.1983 rod. Sendeková 58 Kľušovská Zábava
Lacková Anička 28.1.1963 7.11.1963   28 Kľušovská Zábava
Lenárt  Jozef 10.5.1924 25.8.2007   42 Kľušovská Zábava
Lenárt Adam 15.1.1892 2.1.1969   48 Kľušovská Zábava
Lenárt František 30.1.1936 7.9.1996   59 Kľušovská Zábava
Lenart Ján 21.1.1889 14.4.1953   40 Kľušovská Zábava
Lenart Ján 16.5.1953 19.11.2010   83 Kľušovská Zábava
Lenárt Jozef 8.6.1951 23.5.1984   50 Kľušovská Zábava
Lenárt Štefan 5.1.1906 29.11.1970   47 Kľušovská Zábava
Lenart Viliam 10.11.1941 21.1.1974   59 Kľušovská Zábava
Lenártová Anna 21.12.1894 3.12.1988   48 Kľušovská Zábava
Lenártová Anna 12.1.1935 3.11.2009   85 Kľušovská Zábava
Lenártová Helena 27.9.1909 30.5.1981 rod. Pekárová 47 Kľušovská Zábava
Lenártová Mária 1925 1964   49 Kľušovská Zábava
Lenártová Mária 1904 1974   49 Kľušovská Zábava
Lenártová Mária 21.2.1935 17.11.1947   29 Kľušovská Zábava
Lenártová Mária 16.11.1952 4.4.1953   29 Kľušovská Zábava
Lenártová Mária 6.2.1926 11.9.1985 rod. Melegová 42 Kľušovská Zábava
Lenartová Žofia 6.4.1901 13.10.1975   46 Kľušovská Zábava
Lukáčová Božena 12.5.1949 28.4.2006 rod. Pekárová 45 Kľušov, Sektor 2
Mackanič Peter 5.11.1903 31.7.1989   64 Kľušov, Sektor 1
Mackaničová Mária 10.8.1907 1.8.1990 rod. matejová 64 Kľušov, Sektor 1
Mačejovská Helena 22.8.1936 27.11.1997   183 Kľušov, Sektor 1
Mačejovská Mária       102 Kľušov, Sektor 1
Mačejovská Mera       117 Kľušov, Sektor 1
Mačejovská Zuzana 14.11.1908 18.2.1980 rod. Gutteková 183 Kľušov, Sektor 1
Mačejovský Ján 4.5.1906 4.4.1939   183 Kľušov, Sektor 1
Mačejovský Jozef 1934 1934   112 Kľušov, Sektor 1
Mačejovský Milan   17.12.2013   14 Kľušov, Sektor 2
Majerník  Juraj 25.12.1911 15.1.1988   1 Kľušov, Sektor 2
Majerník Andrej 25.4.1919 7.4.1937   100 Kľušov, Sektor 1
Majerník Juraj 13.11.1882 14.1.1941   105 Kľušov, Sektor 1
Majerník Juraj       270 Kľušov, Sektor 1
Majerníková Anna       270 Kľušov, Sektor 1
Majerníková Zuzana 25.8.1920 6.11.1984   1 Kľušov, Sektor 2
Majirská Anna 16.7.1909 21.10.1987 rod. Meščanová 19 Kľušov, Sektor 2
Majirský Ján 15.9.1935 19.6.2000   69 Kľušov, Sektor 2
Majirský Štefan 16.10.1909 30.4.1989   19 Kľušov, Sektor 2
Mank Ján 5.5.1948 21.6.2001   88 Kľušovská Zábava
Marcin Ján 14.9.1925 16.7.2002   60 Kľušov, Sektor 2
Marcin Jozef 20.2.1927 1.2.1984   346 Kľušov, Sektor 1
Marcinová Anna 18.2.1925 15.4.2011 rod. Matejová 60 Kľušov, Sektor 2
Marcinová Mária 3.1.1953 25.12.1998   60 Kľušov, Sektor 2
Marcinová Mária 2.8.1935 1.4.2012 rod. Holevová 346 Kľušov, Sektor 1
Marčin Andrej 15.3.1901 1.1.1984   323 Kľušov, Sektor 1
Marčin Ján 31.10.1900 5.9.1979   325 Kľušov, Sektor 1
Marčin Ján       161 Kľušov, Sektor 1
Marčin Jozef 23.5.1906 1.11.1985   324 Kľušov, Sektor 1
Marčinová Anna 27.2.1905 28.3.1990   325 Kľušov, Sektor 1
Marčinová Mária 24.10.1898 8.1.1980 rod. Grešš 323 Kľušov, Sektor 1
Marčinová Mária 6.1.1908 17.3.1982   324 Kľušov, Sektor 1
Matej  Andrej       62 Kľušov, Sektor 1
Matej  Jozef G 1927 1933   148 Kľušov, Sektor 1
Matej Adam 1894 1967   282 Kľušov, Sektor 1
Matej Adam   10.6.1934   189 Kľušov, Sektor 1
Matej Adam 11.3.1904 11.8.1987   204 Kľušov, Sektor 1
Matej Adam       121 Kľušov, Sektor 1
Matej Adam       203 Kľušov, Sektor 1
Matej Albert 7.11.1955 24.10.2017   25 Kľušov, Sektor 2
Matej Gajdošuvka Ján 28.2.1898 15.2.1967   280 Kľušov, Sektor 1
Matej Ján 18.5.1920 27.10.1981   302 Kľušov, Sektor 1
Matej Ján 27.4.1901 28.11.1984   2 Kľušov, Sektor 2
Matej Ján 20.1.1925 11.8.2001   53 Kľušov, Sektor 2
Matej Ján 24.8.1933 20.6.2005   348 Kľušov, Sektor 1
Matej Jančuv Juraj 17.6.1857 26.7.1939   184 Kľušov, Sektor 1
Matej Jozef 1909 1979   329 Kľušov, Sektor 1
Matej Jozef 16.3.1930 15.8.1991   35 Kľušov, Sektor 2
Matej Jozef 9.4.1924 17.1.1998   301 Kľušov, Sektor 1
Matej Jozef 15.8.1928 4.7.2002   78 Kľušov, Sektor 2
Matej Jozef 6.9.1926 28.7.2017   89 Kľušov, Sektor 2
Matej Jozef       280 Kľušov, Sektor 1
Matej Kovaľ Adam       63 Kľušov, Sektor 1
Matej Kovaľová Zuzana     rod. Hajtolová 63 Kľušov, Sektor 1
Matej Pavel 29.6.1905 26.7.1988   317 Kľušov, Sektor 1
Matej Štefan 14.12.1930 29.12.1930   141 Kľušov, Sektor 1
Matej Štefan 28.3.1937 15.5.1937   120 Kľušov, Sektor 1
Matej Vincent 27.4.1932 18.1.1943   160 Kľušov, Sektor 1
Matejová Anna 1910 1990 rod. Špirková 282 Kľušov, Sektor 1
Matejová Anna 11.4.1924 19.12.2005 rod. Ševcová 302 Kľušov, Sektor 1
Matejová Anna       62 Kľušov, Sektor 1
Matejová Gajdošuvková Zuzana     rod. Šverhová 170 Kľušov, Sektor 1
Matejová Justína 7.10.1933 14.3.2001 rod. Kovaľová 78 Kľušov, Sektor 2
Matejová Margita 1934 1934   167 Kľušov, Sektor 1
Matejová Margita 11.4.1932 11.1.2012 rod. Vančíková 53 Kľušov, Sektor 2
Matejová Mária 1914 1998 rod. Majerníková 329 Kľušov, Sektor 1
Matejová Mária 28.12.1863 19.3.1946 rod. Čech 184 Kľušov, Sektor 1
Matejová Mária 1.11.1959 12.11.1959   159 Kľušov, Sektor 1
Matejová Mária 23.8.1908 25.5.1982 rod. Bicaková 317 Kľušov, Sektor 1
Matejová Mária 25.3.1934 17.12.2005 rod. Čechová 24 Kľušov, Sektor 2
Matejová Mária     rod. Čech Gut 57 Kľušov, Sektor 1
Matejová Verona 15.1.1906 23.11.1990 rod. Vyskupová 214 Kľušov, Sektor 1
Matejová Verona 13.4.1907 22.9.1991 rod. Lenártová 2 Kľušov, Sektor 2
Matejová Zuzana 1887 1962 rod. Čechová 4 Kľušov, Sektor 1
Matejová Zuzana 17.10.1926 2.11.2014 rod. Olejniková 301 Kľušov, Sektor 1
Meščan Ján 19.2.1920 4.5.2008   54 Kľušov, Sektor 2
Meščan Ján       54 Kľušov, Sektor 1
Meščan Jozef 17.2.1905 12.11.1977   313 Kľušov, Sektor 1
Meščan Jozef       181 Kľušov, Sektor 1
Meščan Lacko       82