Personálne obsadenie
Riaditeľ školy Mgr. Jana Štalmachová
Zástupca riaditeľa školy     Mgr. Stanislava Hučková
Učitelia 

Mgr. Marcela Kašperová – ZŠ

Mgr. Mária Hudáčková – MŠ
vdp. Štefan Farkaš – NBV
THP – pracovníčka  Mária Gutteková
Vychovávateľka ŠKD Ing. Lucia Sobeková
Vedúca školskej jedálne-kuchárka Monika Pavurová
Školníčka – upratovačka Gabriela Mackaničová

 Základná škola s materskou školou Kľušov

 

Rozpis vyučovacieho času

VYUČOVACIA HODINA

ZAČIATOK

KONIEC

1.      hodina

8:00

8:45

prestávka 10 minút

2.      hodina

8:55

9:40

prestávka 20 minút

3.      hodina

10:00

10:45

prestávka 10 minút

4.      hodina

10:55

11:40

prestávka 10 minút

5.      hodina

11:50

12:35

 

V ŠKD sa začína činnosť od 11.30 a končí 16.30 hod.

MŠ je otvorená od 7.00 do 16.30 hod.