Stavebný úrad   Verejné obstarávanie   VZN   Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Dokumenty   Uznesenia

            

 Jozef Valko  

Starosta Obce:  

 

 

 

 

 

       

MVDr. Marek Hudák

 

Zástupca starostu:

 

 

 

Poslanci OZ:   

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Miroslav Čech
Jozef Pillár   
 Matúš Guliga
Vladimír Matej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Jana Sendeková
Dominik Čech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:         Obecný úrad Kľušov, 086 22 Kľušov 175

Telefón:        054/4723454

E-mail:          ocuklusov@gmail.com, starosta.klusov@gmail.com

 

Obecná rada:  

 MVDr. Marek Hudák, zástupca starostu obce

Jozef Pillár

Jana Sendeková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

MVDr. Marek Hudák, predseda

Matúš Guliga, člen

Miroslav Čech, člen

Komisia finančná a správy obecného majetku:  

Dominik Čech, predseda

MVDr. Marek Hudák, člen

Matúš Guliga, člen

 

 

Komisia výstavby, dopravy a vybavovania sťažností:  

Miroslav Čech, predseda

Jozef Pillár, člen

Vladimír Matej, člen

Marek Fertaľ, člen

JUDr. Jozef Sliva, člen

Komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany:  

Vladimír Matej, predseda

MVDr. Marek Hudák, člen

Jozef Pillár, člen

 

 

 

 

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže:

Matúš Guliga, predseda

MVDr. Marek Hudák, člen

Miroslav Čech, člen

Dominik Čech, člen

Jozef Pillár, člen

Vladimír Matej, člen

Mária Zlacká, člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A M O S P R Á V A