Podujatia

 

 

 

 

 

Preberanie cisternového zásahového vozidla  Tatra 148 Cas 32 do užívania Obce Kľušov 7.2.2020.

Stretnutie ministra s občanmi  Kľušova 2019

 

Dňa 5.7.2020 privítal starosta obce Kľušov Jozef Valko nového duchovného pastiera, veľadôstojného pána Patrika Šarišského na slávnostnom obede na Obecnom úrade pri príležitosti odpustovej slávnosti na Sviatok svätých Cyrila a Metoda (príhovor starostu obce), za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, členov kostolnej rady a pozvaných hostí. PhDr. František Gutek informoval zúčastnených o historickom prehľade náboženských pomerov v obci Kľušov (stručný historický prehľad).

 

Zo stretnutia futbalových generácií 15. septembra 2018 v Kľušove pri príležitosti - 70 rokov futbalu

 

Poďakovanie za prejavenú úctu a pozornosť.

 

              Návšteva referentky OÚ obce Kľušov a odovzdanie krásnej kytičky kvetov spolu s upomienkovým darčekom zdobeným erbom obce nám zmenila všedný deň na veľký sviatok. Starosta obce Kľušov Jozef Valko a OZ nás takouto formou pozdravili a vyjadrili uznanie nám, pedagógom - dôchodcom pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov. Slzou v oku, srdcom naplneným radosťou a šťastím z dojatia im vyslovujeme svoje úprimné ďakujem. Bolo to nečakané, obdivuhodné, ale krásne gesto, ktoré hovorí za všetko.

 

28.3.2017  Za všetkých dôchodcov obce Kľušov - pedagógov       

Helena Jančušová

 

Odovzdávanie hasičského vozidla DHZ Kľušov 2019

 

 

Posedenie s dôchodcami 

V nedeľu 24.11.2013 sa v sále kultúrneho domu v Kľušove, uskutočnilo už tradičné posedenie s dôchodcami. Táto akcia sa konala tohto roku trošku neskôr, na sviatok Krista Kráľa. Po popoludňajšej nedeľnej pobožnosti v našom kostole - sv. ruženec a korunka Božieho Milosrdenstva, sa už dôchodcovia stretli v miestnom kultúrnom dome, kde sa im v úvode  prihovoril starosta obce Jozef Valko, ktorý privítal  všetkých prítomných, poďakoval sa za aktivity a pomoc, ktorej sa obci dostalo práve od tejto najstaršej populácie a poprial našim dôchodcom do ďalších rokov života pevné zdravie, aby sa ešte mnoho rokov mohli tešiť so svojimi deťmi vnúčatami a priateľmi. O spestrenie akcie sa postarala ľudová hudba Kollárovci a náboženské piesne zaspievali naši mladí hudobníci Ráchel Vašková a František Šverha ml. Spestrili tak našim dôchodcom toto krásne sviatočné popoludnie. Všetci prítomní si aj zaspievali a v dobrej nálade a v družnej debate zotrvali až do neskorých večerných hodín.

Aj tohtoročné stretnutie, pri ktorom mali naši starší občania možnosť stretnúť sa, porozprávať  a zabaviť, sa vydarilo.

            Ďakujeme účinkujúcim za ich pekné hudobné vystúpenia, ktorými spestrili toto sviatočné popoludnie a veríme, že sa všetci v zdraví takto stretneme aj o rok.       

                                        

I. Obecná zabíjačka v Kľušove

                 Vianoce sú už tradične sviatkami, počas ktorých sa stretávajú celé rodiny, priatelia a známi. A práve preto bola zorganizovaná, za účelom stretnutia nás Kľušovčanov a utuženia vzťahov v našej komunite, historická I. Obecná zabíjačka.                  

                 Približne o deviatej hodine ráno v stredu 28. decembra 2011 padli za obeť šikovným mäsiarom dve statné svinky. Mäsiari ich vzápätí spracovali a expresne rýchlo vyrobili potrebné výrobky a naporciovali mäso. Už počas týchto procesov a následne celý deň prichádzali k priestorom pri požiarnej zbrojnici, kde táto akcia prebiehala, gurmáni z našej obce, aby si pochutili na vynikajúcej kapustnici, varenom vínku, či inej ponúkanej pochutine. Zišla sa tam vcelku družná spoločnosť, ktorá cirkulovala a obmieňala sa počas celého dňa.

                 Vyvrcholenie dňa však nastalo približne o piatej hodine večer, keď nadišla dlho očakávaná ochutnávka zabíjačkových špecialít. Sála kultúrneho domu sa zaplnila až s prekvapujúcou rýchlosťou návštevníkmi každej generácie a priam praskala vo švíkoch. Všetci  si pochutnávali na klobáske, jaterničkách či po našom hurkách alebo na vynikajúcom guľáši, ale aj na iných dobrotách a  nápojoch z výčapu. O zábavu sa starala vychýrená ľudová skupina Zamiškovci. Títo bratia z Kolačkova očarili všetkých prítomných svojimi nespornými umeleckými kvalitami a virtuozitou. Ich prevedenie moderných skladieb vo folklórnom štýle bolo vskutku uchvacujúce. Posedenie trvalo do neskorých nočných hodín, pričom zožalo úspech u Kľušovčanov, ale aj u iných návštevníkov. Preukázalo sa teda, ako vhodný spôsob rozvíjania medziľudských vzťahov a aj ako cesta propagácie Kľušova.

                  Organizáciu I. Obecnej zabíjačky zabezpečoval starosta Jozef Valko, poslanci zastupiteľstva Ján Balaščák, PhDr. František Gutek, Matúš Guliga a Jozef Remišovský. Vďaka patrí aj členom Občianskeho združenia Kľušovský bľancar, zamestnancom Obecného úradu Kľušov a aj dobrovoľníkom. Verme, že sa táto príjemná akcia stane tradičnou.  

                                                                                                                                                                Damián Krupa

 

                                                                                                                                                               F. Šverha  

Santiago de Compostela na bicykli

    Púť k hrobu apoštola Jakuba Staršieho – El Camino de Santiago je po stáročia cieľom dobrodruhov, ľudí hľadajúcich svoje vlastné fyzické a psychické hranice, no aj pútnikov túžiacich  po prehĺbení svojho vzťahu k Bohu skrz túto mystickú cestu. Santiago de Compostela, v preklade Jakub z hviezdneho poľa, je mesto provincie Galícia v severozápadnom Španielsku, v ktorého katedrále sú uložené pozostatky svätého Jakuba Staršieho, jedného z dvanástich apoštolov. Apoštol Jakub vykonával misijnú činnosť na Pyrenejskom polostrove. Po návrate bol v Jeruzaleme popravený sťatím, no ešte cestou na popravisko uzdravil chorého muža, čo tak zapôsobilo na jedného z katov, že padol na kolená a verejne sa vyznal z kresťanstva. Osud Jakubovho tela bol dlho nejasný, avšak v roku 814 sa podľa tradície zjavili hviezdy ukazujúce cestu k stratenému hrobu a 25. júla boli pozostatky nájdené a to práve na mieste jeho bývalého pôsobenia v Španielsku. Nájdenie týchto cenných relikvií a zázraky spojené so svätým Jakubom podnietili výstavbu katedrály, ktorá je od stredoveku až do dnešných dní cieľom miliónov ľudí z celého sveta.

Dôkazom o tom, že púť do Santiaga je aj dnes aktuálna je obdivuhodný výkon dvoch kamarátov Jozefa Krupu z Kľušova a Jaroslava Tilického z Hertníka. Títo dvaja cyklistickí nadšenci za 23 dní prekonali 3620 kilometrov dlhú cestu z Bardejova až k Jakubovmu hrobu a to na cestných bicykloch. Od štrnásteho mája 2016 v dobrom aj v zlom počasí, neúnavne šliapali do pedálov cez Slovensko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a nakoniec cez Španielsko. Symbol tejto púte je mušľa, ktorá najmä peším pútnikom vyznačuje ten správny smer. Symbol mušle teda nemohli naši cyklopútnici vždy nasledovať, no ich trasa viedla cez vskutku zaujímavé miesta. Bavorské mestečko Altotting, oddych v Lurdách vo Francúzsku, či historický León boli striedané úchvatnými prírodnými scenériami Álp, Franúzskeho stredohoria či drsných Pyrenejí. Cyklistickou chuťovkou bol výstup na vrchol Col du Pass de Peyrol vo francúzskom Centrálnom masíve. Po náročnom stúpaní do výšky  1589 metrov nad morom, sa naším cyklistom naskytol nevídaný pohľad na prekrásnu krajinu, dlhokánsky zjazd a skvelý pocit umocnený tou skutočnosťou, že tento vrchol je pravidelnou horskou prémiou legendárnych pretekov Tour de France. Mimoriadne náročný bol aj prechod Pyrenejami. Tieto drsné hory sú nesmierne pusté a odrezané od civilizácie, no predstavujú vstupnú bránu do mestečka Saint Jean Pied de Port, kde sa začína francúzska pútnická cesta – Camino Frances. Do vytúženého cieľa dorazili 5. júna 2016 v plnom zdraví, bez technických problémov a v tej najlepšej kondícii. Absolvovanie tejto náročnej púte je preukázané dekrétmi vydanými v samotnej katedrále v Santiagu, no vydaniu takéhoto dekrétu predchádzala dôsledná kontrola preukazu pútnika tzv. credenciálu, v ktorom sú zozbierané pečiatky z každého miesta, kde mali naši pútnici prenocovali.

Pochopiteľne takáto púť by nebola možná aj bez nezištnej podpory priaznivcov. Vďaka preto patrí starostom a obecným úradom obcí Kľušov a Hertník, cyklopredajniam Topa šport v Bardejove a Star bike v Prešove, priateľovi Jaroslavovi Herstekovi, zamestnávateľom Františkovi Pavelovi a Ing. Jozefovi Gburovi,  no najmä podporujúcim rodinám.

A aký je odkaz našich dvoch pútnikov pre nás domasedov? Napriek všetkému je Európa stále plná dobrých ľudí, ochotných pomôcť, ukázať cestu, ponúknuť jedlom a vodou, či nezištne ponúknuť ubytovanie ako kňaz v Rakúsku či pohostinná rodina v Nemecku. Nad Európou ešte netreba lámať palicu. A tým podstatným odkazom je to, že každý, kto ma túžbu vykonať takúto náročnú púť, alebo aspoň časť z nej či už na bicykli alebo peši, nech to skúsi a nech ide. Odpútanie sa od každodenného života a fyzická námaha vedú k sebapoznaniu a k zisteniu toho, čo je  v živote naozaj dôležité. Slovami svätého Augustína: „Byť kresťanom znamená byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.“

D.K.

 

 Furmanské preteky Kľušov 2018

Robota, ktorá radosť prináša

          Furmanské preteky sa stali súčasťou môjho života, stali sa mojím  spoločníkom .......     viac

Spoločný výlet

dôchodcov

z Kľušova ......

Stretnutie ministra so starostami v Kľušove 2018

 

Vyčistime si Slovensko 2018

 

Vďaka šikovnosti našich školákov z 1. stupňa ZŠ s MŠ v Kľušove a angažovanosti ich učiteľov v príprave súťažného projektu sa práve naša škola zaradila medzi  50 víťazných v rámci 2. ročníka projektu ZÁCHRANA SOM JA. Projekt ZÁCHRANA SOM JA vzdeláva žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života, bezpečnosti na cestách a prevencie pred úrazmi. V rámci výhry v projekte ZÁCHRANA SOM JA žiaci celého prvého stupňa získali zážitkový kurz prvej pomoci a učitelia certifikovaný kurz prvej pomoci. Slávnostné odovzdanie AED prístroja na ZŠ s MŠ v Kľušove sa uskutočnilo 8.11.2018.

Pracovné rokovanie s Mgr. Branislavom Ondrušom konané

v Kľušove dňa 24.6.2020 na tému "Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku" (ASES) - združenie sociálnych podnikov.

 

Furmanské preteky 2014

 

    Ihrisko „Na Kamencoch“ bolo v sobotu 28. júna 2014 miestom konania už tretích oficiálnych furmanských pretekov v Kľušove. Po slávnostnom otvorení pretekov, konanom za prítomnosti starostu Kľušova a taktiež MUDr. Andreja Havrilu poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, sa desať párov ťažných koní a ich gazdovia pustili do náročného súťaženia. Furmani od Vihorlatu, z Hniezdneho, Vranova či Sabinova zviedli tvrdý boj v troch disciplínach, a to cúvanie na presnosť a slalom s konským povozom, preteky na čas s naloženou guľatinou na prednom polvoze a, ako posledná, silová disciplína tzv. Herkules. Celkovým víťazom sa stal Ján Suško z Belej nad Cirochou nasledovaný Petrom Choborom z Pavloviec na druhom a Jánom Čopiakom z Jakubian na treťom mieste. Víťazom a  pochopiteľne aj ich statným koníkom patrí furmanská sláva, finančná odmena a najmä pohár pre celkového víťaza, dekorovaného za prítomnosti divákov, členov Kľušovského bľancara, starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva.

   Samozrejme, organizátori furmanskej súťaže poskytli aj mnohé atrakcie pre tých najmenších, no aj pre tých väčších. Okrem grilovanej klobásky, guláša, či iných dobrôt a nápojov k nim vhodným, mali diváci možnosť zabaviť sa pri vystúpeniach súboru Bartošovske parobci a dzifčata vedeného rodákom z Kľušova Františkom Čechom. K dobrej nálade nemalou mierou prispeli aj členovia ľudovej hudby z Beloveže. Tí najmenší diváci si mohli poskákať na nafukovacom hrade a s veľkým úspechom sa stretla možnosť jazdy na poníkovi. Po vyvrcholení pretekov predviedli Peter Chobor z Pavloviec a Peter Pardus z Hniezdneho umenie plieskania s pastierskym bičom.

   Podľa odhadov organizátorov sa pretekov zúčastnilo približne 1400 divákov, čo je veľmi potešujúce, zároveň si to však vyžiadalo nasadenie mnohých ochotných pomocníkov. Členovia Občianskeho združenia Kľušovský bľancar ďakujú všetkým spolupracovníkom, najmä starostovi obce Kľušov Jozefovi Valkovi, poslancom obecného zastupiteľstva a pracovníkom obce. Vďaka patrí aj členom DHZ Kľušov pod vedením Vladimíra Mateja za ich pomoc pri organizácii pretekov a pri parkovaní áut. S uznaním ďakujeme aj finančným sponzorom a rovnako aj sponzorom tomboly, bez ich pomoci by takáto akcia nebola možná. Veríme, že aj v roku 2015 sa spoločne stretneme na furmanský ;ch pretekoch v Kľušove, ktoré už môžeme označiť ako tradične vydarené.

 

MDD 2014

 

       Vysvetľovať hladnému ako vyzerá a chutí chlieb je zbytočné. Lepšie je dať mu chlieb ochutnať, pretože stokrát povedané o chuti chleba  nemá takú váhu, ako keď raz pocíti jeho chuť  na jazyku.

       Podobné súvislosti  by sme mohli hľadať  aj v piatok 6. júna  2014 dopoludnia na ihrisku v Kľušove,  na Preventívno-prezentačnej akcii z príležitosti sviatku dňa detí.  Akciu zameranú na praktické ukážky z reálneho života zložiek Ministerstva vnútra malo možnosť vidieť cca. 400 prítomných, najmä detí a žiakov s učiteľkami zo základných škôl Kľušov, Kobyly, Fričkovce, Bartošovce, Šiba, Lukavica. 
       Všetci prítomní mohli vidieť pristávanie vrtuľníka Mi-17 z Vrtuľníkového krídla generálmajora Jána Ambruša z Prešova (pozn. Ján Ambruš bol v 2. svetovej vojne československým veliteľom 312 perute Royal air Force a získal aj ocenenie dôstojník britského impéria).  Pplk. Kaščák o tomto vrtuľníku povedal: „Tento typ vrtuľníka neslúži na bojové účely, ale na pátracie a záchranné služby a na plnenie úloh národného a medzinárodného krížového manažmentu.“
       Ďalšou ukážkou bola práca Colnej správy z Prešova,  ktorá veľmi rýchlym zásahom spacifikovala pašeráka cigariet. Veľkou pomocou im bol aj psovod kapitán Sova so svojim psom, ktorý našiel pašované cigarety v kufri auta.  Počas akcie zazneli aj skutočné výstrely so samopalu.

       Svojou prácou sa predviedli aj záchranné zložky, ktoré na príklade fingovanej havárie osobného vozidla  ukázali ako  má vyzerať spolupráca pri takejto nehode a ako treba vyslobodiť zranených z poškodeného auta. Hasiči predviedli prácu „vystrihovania“ posádky z auta a záchranári ošetrenie a prevoz do nemocnice. Celý zásah odborným komentárom sprevádzal major Peter Pacher.  Veľké uznanie si za odvahu zaslúžia štyria dobrovoľníci z radov žiakov, ktorí sa nebáli stať sa živými figurínami pri tejto nehode.
       Hasiči ďalej predviedli aj zlaňovanie z koša na rebríku ich služobného vozidla. Rebrík bol vo výške 20 metrov a z neho sa spustil príslušník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Bola to veľmi náročná akcia, keďže povrch pod vozidlom nebol stabilný. Nakoniec hasiči vysunuli rebrík až do maximálnej výšky 39 m, aj s ľudskou posádkou. „Tento spôsob záchrany je potrebný najmä pri vyslobodení z výškových budov“, uviedol major Pacher.
       Zaujímavým a odvážnym spôsobom sa prezentovali aj mladí dobrovoľní hasiči z Nemcoviec, ktorí predviedli „požiarny útok na terč“. Najmladší člen dobrovoľných hasičov má 6 rokov a najstarší 10 rokov. Verme, že chlapci sa stali inšpiráciou aj pre ostatných prítomných žiakov. Ich činnosť bližšie komentoval pán Vlado Matej.

       Dôležitú prácu koná aj Finančná správa, ktorá ukázala falošné výrobky (voňavky, kabelky, obuv,...) a prítomný pracovník vysvetlil ako rozoznať tieto výrobky od originálov.
       Veľmi cennou skúsenosťou pre deti bolo aj samotné nahliadnutie do jednotlivých služobných vozidiel, či už to bol vrtuľník, hasičské autá, policajné autá, vozidlo záchrannej služby.

       Aj toto dopoludnie bolo jednou z možností ako učiť a vychovávať mladšiu generáciu k zodpovednosti, opatrnosti  a spolupatričnosti. Starším to zasa pripomenulo akými cennými sú tieto hodnoty a vlastnosti v bežnom živote.

       Hlavným organizátorom celej preventívno-prezentačnej akcie bol Obecný úrad Kľušov v spolupráci s Vrtuľníkovým krídlom generálmajora Jána Ambruša VzS OS SR, HaZZ Bardejov, Záchrannou zdravotnou službou Bardejov, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Bardejov, Colnou správou Prešov. Všetkým zúčastneným zložkám patrí uznanie a poďakovanie za ich prístup k práci, organizátorovi za pokojný priebeh akcie a ostatným zložkám Ministerstva vnútra za ich profesionálny prístup.

                                                                                                                                                                                                           Mgr. Ján Marčin